Polityka prywatności dla http://druk-kalendarzy.com.pl/

Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Analityka

Google Analytics z anonimizowanym adresem IP

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Dane kontaktowe

Colours Factory Sp. z o.o.
jacek.gedlek@colour.me
ul. Wypoczynkowa 13 64-920 Piła