Polityka prywatności dla http://www.trendozbior.pl

Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Analityka

Google Analytics

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy

Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Nazwa firmy

Telefon kontaktowy

Dane osobowe: Numer telefonu


Dane kontaktowe

Kantar TNS S.A.
tnspolska@tnsglobal.com
ul. Wspólna 56, 00-687 Warszawa