Czym są druki akcydensowe i kiedy są przydatne?

Akcydensem nazywa się wyrób poligraficzny, który nie jest ani książką, ani gazetą. Pod tym terminem kryje się więc wiele różnorakich druków, które znane są powszechnie z urzędów, ze sklepów oraz z innych branż. To również wszystkie materiały reklamowe, wizytówki i książki z rachunkami, które spotkać można w firmie lub w gospodarstwie domowym. Druki akcydensowe mogą być bardzo przydatne, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą.

Druk akcydensowy w firmie – gdzie go używać?

Do druków akcydensowych zalicza się formularze pracownicze, z których korzysta personel zatrudniony w danym miejscu. Mogą być to wnioski urlopowe, ewidencje czasu pracy, wnioski o świadczenia socjalne lub inne wzory dokumentów. Drukiem zaliczanym do tej kategorii jest również faktura lub ewidencja czasu pracy, czyli wszystkie te dokumenty, które są w firmie niezbędne i używane przez pracowników przez cały czas. Druki akcydensowe mogą mieć ujednoliconą formę, np. w postaci dostępnych w sklepach papierniczych książek.

Druki akcydensowe, takie jak np. https://extrabiuro.pl/pl/menu/druki-akcydensowe-606 są niezastąpione w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci i komputera, np. na straganach, na budowie, podczas przeprowadzania inspekcji gospodarstw rolnych. Wszystkie druki używane w tym celu mają czytelne i wymagane rubryki, można z łatwością zrobić kopię druku.

Rodzaje druków akcydensowych używanych w firmach

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie używa się niektórych druków akcydensowych. Część z nich przydaje się podczas sprzedaży lub jej ewidencjonowania – np. w niewielkich sklepach spożywczych, na stoiskach z warzywami. Niektóre druki akcydensowe są przydatne podczas inwentaryzacji środków trwałych w niewielkich obiektach, np. w biurach, w magazynach. Podobne zastosowanie mają druki do inwentaryzacji stanu w małych przedsiębiorstwach.

Niektóre druki znalazły zastosowanie w pracy kuriera, są obecne w urzędach pocztowych. Pomagają przeprowadzać proste transakcje oraz zlecenia. Druki akcydensowe są również przydatne w szpitalach, w placówkach medycznych oraz w gabinetach lekarskich. To także niezastąpione dokumenty w placówkach edukacyjnych, np. w szkołach.

Jak wygląda druk akcydensowy?

Druki akcydensowe są sprzedawane w postaci książeczek. W środku znajdują się identyczne druki, czyli formularze z potrzebnymi rubrykami. Wygląd danego formularza zależy od jego przeznaczenia. Projekt druku można zrobić samodzielnie, ale warto skorzystać z gotowego rozwiązania. Gotowych druków akcydensowych można używać na wiele sposobów – będą przydatne w domu oraz w miejscu pracy.

Redakcja guideme24.pl