Godziny przelewów PKO oraz mBank

W wielu sferach życia liczy się terminowość oraz punktualność. Lecz pojęcia te nabierają szczególnego znaczenia w przypadku finansów, w odniesieniu do których zwykło się mówić, że czas to pieniądz. Sprawdź więc, jakie są godziny przelewów w PKO oraz mBanku

Harmonogram przelewów

Każdy bank ma swoje określone godziny księgowania. Nic zatem dziwnego w tym, że tuż po zrobieniu przelewu może nie być pieniędzy na koncie odbiorcy. Wówczas dość często pojawia się niepokój co do ich bezpieczeństwa. Obawy te są jednak nieuzasadnione. Jednak chwilowy brak środków przychodzących na koncie jest związany właśnie ze wspomnianymi powyżej harmonogramami przelewów oraz ich księgowaniem.

godziny przelewów mbank

Godziny przelewów PKO – przelewy wychodzące

Przelewy wykonywane z konta w PKO BP na konta założone w innych bankach, czyli tak zwane sesje wychodzące są realizowane o ustalonych godzinach, które są zgodne z tak zwanym harmonogramem ELIXIR, to znaczy o godzinie 8:00, 11:45 i 14:40.

Odwoływanie przelewów w PKO

Warto wiedzieć jak wygląda odwołanie przelewów. W momencie, w którym dokonano już przelewu, ale jeszcze nie zaksięgowano, możemy go jeszcze odwołać.

Przelewy wykonywane po godzinie 14:00

Wykonując przelew na rachunek, który prowadzony jest w innym banku po godzinie 14:40 bez wskazania konkretnej przyszłej daty jego realizacji, należy wiedzieć, że obciążenie konta zleceniodawcy nastąpi jeszcze w tym samym dniu, to znaczy w dniu wykonania zlecenia, natomiast środki znajdą się na rachunku odbiorcy dopiero w kolejnym dniu roboczym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku transakcji, które wykonywane są przez weekendem lub też przed dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Zobacz również, do czego służy aplikacja Trello?

Godziny przelewów PKO – przelewy przychodzące

Środki, które są przelewane na konta w PKO BP z innych banków również posiadają określone godziny księgowania. To znaczy godzinę: 11:30, 15:10 oraz 17;30. Są to tak zwane sesje oznaczenie kolejno I, II i III.

Godziny przelewów PKO – dodatkowe opcje

Za dodatkową opłatą dostępne są opcje, które wpływają na szybkość delokalizacji środków. Może to być na przykład zlecenie przelewu natychmiastowego, który dotyczyć może oczywiście rachunku prowadzonego w innym banku.

godziny przelewów mbank

Godziny przelewów mBank

W przypadku środków znajdujących się na rachunkach prowadzonych w mBanku przez klientów detalicznych przelewy również wykonywane są wraz z określonym harmonogramem. Znajomości terminu tych sesji jest bardzo pomocna. Umożliwia zaplanowanie własnych przychodów oraz wydatków, jak również wpływa na dobre relacje z kontrahentami. Mogą być oni bowiem informowani odnośnie czasu realizacji płatności, co wpływa na wiarygodność płatnika.

Sesje przychodzące oraz wychodzące w mBanku

Sesje przychodzące to w uproszczeniu godziny, po których środki powinny być już dostępne na koncie odbiorcy przelewu. Godziny, w czasie których środki pieniężne wysyła się z konta nadawcy przelewu, to sesje wychodzące. Różnice, które dotyczą terminów dostarczania środków na rachunek uzależnia się od harmonogramu rozliczeń międzybankowych ELIXIR, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Warto również podkreślić fakt, że każdy z banków ma pełną dowolność w zakresie ustalania terminu godzin, w których przelewy przekazuje się do wysłania oraz odbierania z systemu ELIXIR. Należy również pamiętać o tym, że system ELIXIR realizuje sesje rozliczeń międzybankowych jedynie w dni robocze.

Godziny przelewów mBank – sesja wychodząca

Tak wyglądają godziny wychodzących przelewów mBank: sesja I – 5:55, sesja II – 9:55, sesja III – 13:25.

Godziny przelewów mBank – sesja przychodząca

MBank ma następujące godziny przelewów: sesja I – 11:15, sesja II – 15:00, sesja III – 18:15.

Bankowość mobilna – co jeszcze warto wiedzieć?

Redakcja guideme24.pl